Przegląd wybranych badań w zakresie medycznej marihuany

Na przestrzeni kilku-kilkunastu ostatnich lat można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania możliwością wykorzystania medycznego marihuany. Analiza zestawień naukowych ukazuje nam, jak dynamiczny rozwój badań nastąpił w tej dziedzinie. Dobrze widać to na liczba:

 • w 1990 roku opublikowano nieco ponad artykułów dotyczących medycznej marihuany,
 • w 2017 roku zaprezentowano ponad trzy tysiące publikacji na ten temat.

Trudno zatem zaprzeczyć i kierunkowi, i dynamice zmian w tym zakresie. Jakie rezultaty przynoszą najnowsze badania ws. marihuany medycznej? Spróbujmy się nad tym zastanowić.

Najnowsze badania ws. marihuany medycznej

Jeśli chodzi o najnowsze badania ws. marihuany medycznej, zwraca się uwagę na ich potencjalne zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń somatycznych oraz psychicznych (Kruger & Kruger, 2019). Warto przy tym mieć na uwadze, że wyniki badań odnośnie ich skuteczności są mocno zróżnicowane. Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary, w których medyczna marihuana może okazać się skuteczna:

 • leczenie bólu neuropatycznego, w tym związanego ze stwardnieniem rozsianym. Oprócz tego można liczyć również na uśmierzenie spastyczności oraz poprawę funkcji pęcherza.
 • osłabienie tików nerwowych, co jest cenne w szczególności w przypadku pacjentów cierpiących na zespół Tourette'a.
 • łagodzenie dyskinetycznych efektów ubocznych w chorobie Parkinsona.

Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze ryzyko uzależnienia, z jakim wiąże się szybki dostęp do tzw. medycznej marihuany. Mówi o tym badanie opublikowane w piątek w czasopiśmie JAMA Network Open, które zostało przeprowadzone na grupie 269 dorosłych osób. Uczestnicy tego badania zostali podzieleni na dwie grupy:

 • jedna grupa otrzymywała karty leczenia od razu,
 • a druga czekała na to 12 tygodni, kontynuując standardowe leczenie.

Wyniki pokazały, że osoby z pierwszej grupy stały się dwukrotnie bardziej podatne na wystąpienie zaburzeń, w tym np. skłonności do uzależnień. A zatem medyczna marihuana może być potencjalnie ryzykowna lub nawet przeciwwskazana w przypadku osób narażonych na różnego rodzaju zaburzenia afektywne.

Z kolei Black wraz ze współpracownikami przeprowadził w 2019 roku badanie, którego efekt pokazuje, że możliwe jest wykorzystanie marihuany medycznej w leczeniu:

 • depresji,
 • zespołu Tourette'a,
 • ADHD,
 • zespołu stresu pourazowego (PTSD),
 • nerwicy lękowej.

Wciąż jednak konieczne jest zbadanie poziomu skuteczności marihuany medycznej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.