Canabidiol, czyli olejek CBD jest skuteczny w niefarmakologicznym leczeniu zaburzeń psychicznych ze spektrum lęku 

Leczenie zaburzeń lękowych, depresji i stresu pourazowego (PTSD) wiązało się dotychczas z długotrwałą psychoterapią wspieraną farmakologicznie. Zastosowanie leków takich jak Valium czy Xanax przynosiło doraźną ulgę, jednak nie usuwało przyczyny symptomów lękowych, co było przyczyną konieczności ich zażywania nawet przez wiele lat. Niestety, w wyniku długoterminowego używania leków tego rodzaju znacząca grupa pacjentów uzależniała się od ich stosowania i każda próba stosowania kończyła się nawrotem choroby. Badania kliniczne z zastosowaniem marihuany medycznej w postaci canabidiolu, a więc olejków CBD, przynoszą nadzieje na znacznie zdrowszą alternatywę dla leczenia farmakologicznego zaburzeń psychicznych ze spektrum lęku. Dotychczasowe testy, wykonane na myszach laboratoryjnych, jednoznacznie wskazały, iż olejek CBD są nietoksyczną i nieuzależniającą alternatywą dla farmakoterapii. Wydaje się, że olejek CBD z powodzeniem zastąpi wkrótce, posiadające mnóstwo skutków ubocznych, leki psychotropowe, przeciwlękowe i antydepresanty. To obiecująca perspektywa alternatywnej terapii lęku panicznego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, fobii społecznych, zespołu stresu pourazowego oraz uogólnionych stanów lękowych. Marihuana medyczna w postaci olejku CBD nie uzależnia, nie prowadzi do przybierania na wadze, a po jej odstawieniu pacjent nie wykazuje nawrotów choroby.

 

Olejek CBD istotnie wspiera neurogenezę, czyli powstawanie nowych połączeń neuronalnych w mózgu 

To, co łączy zaburzenia ze spektrum lękowego, od depresji i psychozy binarnej, aż do fobii społecznych, to anatomiczna degeneracja struktury mózgowej zwanej hipokampem. U osób cierpiących na tego typu choroby i zaburzenia psychiczne hipokamp jest znacząco mniejszy, co sprawia, że pacjent odczuwa niepokój i przeżywa stany lękowej. Co więcej jego mózg nie wytwarza nowych połączeń pomiędzy neuronami. W ten sposób stany lękowe ulegają utrwaleniu. Badania kliniczne wykazały, że olejek CBD prowadzi do przywrócenia normalnej wielkości hipokampa, a nowe połączenia neuronalne są wytwarzane. Dzięki temu stany lękowe i ataki paniki ulegają redukcji i stopniowo zanikają. Olejek CBD wzmaga więc naturalny proces neurogenezy, a więc odbudowy i tworzenia nowych połączeń pomiędzy neuronami, a przy tym nie powoduje on żadnych skutków ubocznych. To ogromna nadzieja dla osób chorujących psychicznie, zwłaszcza tych, u których dotychczasowa farmakoterapia nie przyniosła żadnej poprawy lub stosowanie leków psychotropowych i antydepresyjnych doprowadziło do powstania lekomanii.

 

Olejek CBD leczy zaburzenia lękowe i nie uzależnia w przeciwieństwie do tradycyjnej farmakoterapii zaburzeń psychicznych 

Badania kliniczne prowadzone na myszach laboratoryjnych potwierdziły, iż stosowanie olejku CBD, wytwarzanego na bazie marihuany medycznej z nasion konopi CBD jest skuteczną alternatywą dla farmakoterapii. Wszystko wskazuje na to, że posiadające mnóstwo skutków ubocznych leki z grupy psychotropowych, antydepresyjnych i przeciwlękowych będą mogły zostać z sukcesem zastąpione przez - całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzkiego - olejek CBD. Wprawdzie badania nad tą formą wykorzystania marihuany medycznej przeprowadzono dotąd na myszach i nie można jeszcze mówić o ich generalizacji na populację ludzką, jednak już teraz pacjenci używający olejku CBD relacjonują ustąpienie objawów zaburzeń lękowych i znaczną poprawę jakości życia codziennego zmierzającą do całkowitego wyzdrowienia.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.